Dominic

Ratings :


Date Issue : Oct. 29, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price :
PHP 45.00
PHP 45.00 NEW
  Share by Twitter


About This Book

Isang linggo pagkatapos pakasalan si Alyna ni Dominic del Carmen ay umuwi ito sa probinsiya at hindi na muling nagpakita pa. Hinanap niya ang asawa sa probinsiyang sinasabi nito. Only to find out na ang tunay na Dominic del Carmen ay hindi ang lalaking inakala niyang pinakasalan siya. Bagaman guwapo ang nagpanggap na Dominic, the real Dominic is one delicious hunk of a man!


Related Stories