RR00022 - One Night With My Boss

Ratings :


Date Issue : Apr. 20, 2015
Publisher : Red Line Media
Author : C.C
ISBN :
Price : PHP 120.00
  Share by Twitter


About This Book

"I want you. I need you to be inside of me." Dahil sa kalasingan, pumayag si Cherry sa dare ng mga kaibigan na halikan ang pinakaguwapong lalaki na makikita niya sa bar. Hindi siya ganoong uri ng babae na basta-basta na lang manghahalik pero nang makita niya si Luke—ang pinakaguwapong lalaki na yata na nakita ni Cherry—ay nawala siya sa tamang huwisyo. Itinapon ni Cherry ang inhibisyon sa katawan at walang sere-seremonyang hinalikan ang lalaki. When her lips touched his, she became mindless. She wanted him to touch her intimately. She wanted to devour the man who made her body burn. She wanted to taste the decadence that was Luke. Ang mainit na halik na pinagsaluhan nila ay nauwi sa mainit na pagtatalik sa likod ng kotse ni Luke. He claimed her body. He made her taste heaven. He made her shout in so much ecstasy and inexplicable pleasure. And that night, in the backseat of his car, he made her a woman. After that night full of pleasure, she wanted to forget the man who made her climax and gave her orgasm. But... can she forget him when he turns out to be her new boss?


Related Stories