CAR00004 - Cardinal Bastards Series 4: Cristobal Cardinal

Ratings :


Date Issue : May. 28, 2015
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : VANESSA
ISBN :
Price : PHP 85.00
  Share by Twitter


About This Book

“Knowing that I can't talk to you the way I have, knowing that I can no longer even hold your hand made me realize how foolish I was to let you go.” Teenager pa lang si Tecla ay isang lalaki na ang kanyang pinapangarap—si Custodio Cardinal na tila taglay na ang lahat ng katangiang hinahanap niya: mayaman, guwapo, matalino. Gayunman, ang madalas niyang nakikita ay si Cristobal, ang nakatatandang kapatid ni Custodio. Ang masaklap, tuwing nakikita siya ni Cristobal ay nasa alanganing sitwasyon siya. Isang gabing nag-date sina Tecla at Custodio, nalasing si Tecla at nakatulog upang magising ang diwa at mapukaw ang apoy sa katawan. She found herself passionately making love with Cristobal. Naloka siya sa sitwasyon, hindi ma-take na agad siyang bumigay lalo na at ni hindi siya pinadalhan man lang kahit text ni Cristobal pagkatapos ng naganap. Paano na siya kung sa isang gabi ng pagkakamali nila ay may nabuong bata?


Related Stories