Tycoon For Hire

Ratings :


Date Issue : Sep. 13, 2021
Publisher : Harlequin Mills & Boon
Author : HARLEQUINN MILLS BOON (translated by: IRIS ANNE)
ISBN :
Price : PHP 39.00
  Share by Twitter


About This Book

She wanted to cry aloud that she was his and only his. Sasama siya saan man siya dalhin nito at papayag siya kung ano man ang gawin nito sa kanya. Jennifer was attending an important business function and she needed a man to accompany her. May nobyo siya pero nagkaroon sila ng away at ilang araw na silang hindi nag-uusap. She called up a reputable escort agency and requested for a male escort. Si Steven Castillo ang dumating sa bahay niya. She always hated arrogant and self-assured men, at ito na yata ang pinakaarogante, pinakamayabang, at pinakabastos na lalaking nakilala niya. Pero ito rin ang pinakaguwapo. To her shock, he passionately kissed her on the very first night they met. Isinumpa niyang hindi na siya makikipagkita o makikipag-usap uli rito. Ito naman ay pumustang siya mismo ang tatawag at makikipag-usap dito. Never! Ngunit pagkaraan ng ilang araw ay natagpuan niya ang kanyang sariling tinatawagan at kinakausap ito. It was the start of a bewildering affair between them. Hanggang matuklasan niyang hindi nito sineseryoso ang mga babae…


Related Stories