A Forever After

Ratings :


Date Issue : Jul. 27, 2015
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : HONEY VILLA
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Every time that you are with me, all I can think about is us and forever after. It sounds so cheesy, but yes, you make me feel all cheesy.” Nasa kolehiyo sina Lena at Alvin nang maging close sila sa isa’t isa. Hindi pinlano ang closeness na iyon, bigla lang nangyari. Sa paglipas ng panahon ay nag-iba ang tingin ni Lena sa guwapong binata. Palihim siyang umibig kay Alvin. Ngunit tila isang kaibigan lang talaga ang tingin ng binata sa kanya. Kung hindi pa ibinuking ng isang kaibigan ang damdamin ni Lena para kay Alvin ay hindi pa malalaman ng binata ang tungkol doon. At tila iyon pa ang naging daan upang kilalanin ni Alvin ang damdamin para sa kanya. Lena had never been happier with her relationship with Alvin. Pero bumalik sa buhay ni Alvin ang isang babae sa nakaraan nito, ang babaeng kamukhang-kamukha ni Lena, ang babaeng totoong minahal ni Alvin…


Related Stories