A Breadwinner's Love Story

Ratings :


Date Issue : Aug. 09, 2015
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : FARAH ALEGRIA
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Why would I save your heart from falling for me if I would rather catch it and keep it with me forever?” Maraming nagsasabi na tatandang dalaga si Jane. Beinte-kuwatro na kasi siya ay wala pang boyfriend. Ang palagi niyang sagot: wala siyang panahon para magkanobyo. Sa dami kasi ng responsibilidad niya sa buhay, hindi na niya kayang isingit pa ang pakikipagrelasyon. Hanggang sa nakilala niya si Leonard, ang almost perfect na anak ng boss niya. Niligawan siya ng binata sa paraan ng panliligaw na hindi pa ginawa sa kanya ng sinumang binata. Kahit na anong pag-iwas ang gawin niya, hindi pa rin siya nito sinukuan. Hindi mahirap mahalin si Leonard kaya namalayan na lamang ni Jane ang sariling umiibig sa binata. Alin ang pipiliin niya—ang chance na lumigaya sa piling ni Leonard o ang kapakanan ng kanyang pamilya?


Related Stories