RR00010 - An Affair Bloomed After A Heartbreak

Ratings :


Date Issue : Oct. 08, 2014
Publisher : Red Line Media
Author : Race Darwin
ISBN : 978-971-027248-8
Price : PHP 87.00
  Share by Twitter


About This Book

He would make love to her all night long. He would love to hear her moans. He love to hear her scream his name. Nasaktan si Stacy nang mahuli niya ang kanyang fiancé at kapatid sa isang maselang tagpo. Sa sobrang galit ay nagpunta siya sa isang bar at naglasing. Then, Stacey mey Kiel Alleje, the hottest and sexiest man she had ever laid eyes on. Ikinuwento niya sa lalaki ang panloloko ng dalawang taong mahalaga sa kanyang buhay. Kiel suggested that she do the same thing. Noong una ay nag-aalinlangan si Stacey. She will not give her virginity to a total stranger. Pero sadya yatang magaling ang convincing powers ni Kiel. Napapayag siya sa suggestion nito--to have sex with him and become his lover. And so their affair began...


Related Stories