GMP00004 - A Gentleman's Promise Series 4: Something Colorful With Love

Ratings :


Date Issue : Jan. 05, 2016
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Viel Roberts
ISBN :
Price : PHP 56.00
  Share by Twitter


About This Book

“Puwede mong sabihin na hindi mo ako gusto pero hindi ko babawiin ang sinabi ko na tinatapos ko na ang bachelor days ko. If it’s not you, there would be no one else…” Nauurat na si Antoine sa buhay. Mula nang mamatay ang kanyang lola at dalawin sa panaginip upang pilit pa ring papangakuin na magmamahal at mag-aasawa ay hindi na siya nakapag-focus sa trabaho. Sinong sira-ulo ang gugustuhing magmahal kung panira lang iyon sa career? May patunay siya na nakakasira ng career ang pag-ibig… ang mga magulang niya. Kung hindi pa niya maibabalik ang kanyang focus, tiyak na babagsak ang fashion house na pinaghirapan niyang itayo. Naalis ni Antoine pansamantala sa isip ang abuela nang makilala niya si Richelle—isang babaeng napakaganda at nagbigay sa kanya ng maraming ideas. Naisip niya na si Richelle ang perfect girl para sa kanyang fashion house. Hanggang sa bigla ay tila ito na rin ang perfect girl sa kanyang buhay. Hindi siya handa para doon; isa lang ang kaya niyang maging focus. Saan ba nabibili ang talent for multitasking?


Related Stories