RR00044 - Something Hot

Ratings :


Date Issue : Mar. 30, 2016
Publisher : Red Line Media
Author : Channary
ISBN :
Price : PHP 60.00
  Share by Twitter


About This Book

What Vanessa wants, Vanessa gets. Pero mukhang iba ang sitwasyon sa oh-so-hot-and-gorgeous niyang kapitbahay na si Fern Fletcher. Too bad, she got the hots for him. Hindi lang yata iilang beses niyang na-imagine ang binata na pinapaligaya siya. And not the kind of smiling-with-twinkling-eyes happiness, but the moaning-and-screaming-his-name kind of happiness. Gosh, nagiging pervert na siya dahil dito! At mukhang umaayon kay Vanessa ang pagkakataon. Magaling lang palang umarte si Fern. Nalaman niya na kung gaano kablangko ang mukha nito tuwing magkaharap sila, ganoon din pala katindi ang pagnanasa ng lalaki para sa kanya. Hanggang sa namalayan na lang ni Vanessa na meron na silang "no-strings-attached-I-just-want-your-body relationship." At may "exclusive rule" sila sa isa't isa: No falling in love. You fall in love, you lose.


Related Stories