BOT00001 - Bossy Boss Trilogy 1; Ylac Brillantes

Ratings :


Date Issue : Jun. 09, 2016
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Fiona Queen
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

"I want you to be my housemaid for two weeks. " Hindi na nakatanggi si Freya sa sinabi ng snob and bossy but charming na si Ylac Brillantes. Tinakasan kasi niya ang nabanggang Lamborghini ng binata. At nang mahuli ay iyon ang naging kondisyon nito para hindi siya idemanda. Ang hilig mag-utos ni Ylac. Kaya inis na inis si Freya. Pero tinablan pa rin siya ng charm nito. Nahulog ang loob niya kay Ylac. At nararamdaman niya na sa kabila ng ugali ng binata ay may pagtingin din ito sa kanya. Kaso, bigla siyang pinauwi ng kanyang papa sa probinsiya nila at gustong ipakasal sa anak ng kapartido nito sa politika nang malaman ang mga pinaggagagawa niya sa Maynila.


Related Stories