RR00053 - Heat

Ratings :


Date Issue : Sep. 06, 2021
Publisher : Red Line Media
Author : Mandie Lee
ISBN :
Price : PHP 179.00
  Share by Twitter


About This Book

Nagpasya si Sydney na kaysa mauwi na naman siya sa lalaking manloloko ay magbabayad na lang siya ng maaaring makarelasyon. And, why not? At least she knew whose she’s dealing with. Susunod sa lahat ng kanyang kagustuhan ang lalaking “mabibili” niya. Kenneth was a perfect choice for Sydney. Pero hindi pala ganoon kadaling makontrol ang binata kahit payag pa ito sa gusto niyang magkaroon sila ng relasyon. He might’ve appeared harmless with his boy-next-door looks but he was also a stubborn bastard with a rock-hard body that could drive any woman salivating in lust. Akala ni Sydney ay wala siyang kapasidad na makaramdam ng pagnanasa ngunit ginising ni Kenneth ang natutulog na sensuwalidad sa lahat ng parte ng kanyang katawan. Now she was like slowly, achingly and deliciously getting burned from a tormenting flame. Siya tuloy ang nagiging alipin ng lalaki sa taglay nitong nakakalulong na init.


Related Stories