Campus Girl: Maxene, The Boyish Girl

Ratings :


Date Issue : Oct. 09, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Heart Yngrid
ISBN : 978-971-02-7338-6
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Ilang beses man tayong paglaruan ng tadhana, hindi kita igi-give up. Hanggang sa mapagod siya at hayaan na tayong sumaya.” Maxene had always been one of the boys. Lumaki siya na pulos mga lalaki ang kasama kaya tila mas alam pa niya kung paano ang maging isang lalaki kaysa maging isang babae. She believed that men were naturally dominant and proud. Pero mukhang above average ang angking kayabangan ni Kristofer “Tofee” Villados. Kahit kailan ay hindi siya magkakagusto sa isang lalaking mistulang inflated ego na nagkatawang-tao. “Hang out with me for one whole day. Ipapakilala ko sa `yo ang sarili ko. Patutunayan ko sa iyo na mabuting tao ako,” sabi nito sa kanya minsan. Nang mabigyan nga siya ng pagkakataong makilala ito nang lubos, na-realize niya ang isang napakaimportanteng bagay: hindi immune ang puso niya rito.


Related Stories