BLT00003 - The Bouquet Ladies Trilogy 3 - When I Fall In Love

Ratings :


Date Issue : Sep. 20, 2016
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Dwayne Izzobelle
ISBN :
Price : PHP 59.00
  Share by Twitter


About This Book

“Akala ko, kaya kong ipaubaya ka sa kanya. Pero hindi pala. Hindi ko pala kaya na tuluyan kang mawala sa akin.” Pagkalipas ng maraming taon, nagbalik si Ynella sa probinsya na kanyang kinalakhan para pangasiwaan ang kasal ng dating kabarkada noong high school. Kasabay ng masayang okasyon na nasaksihan ang pagbabalik ng mapapait na alaala. Lalo pang lumala ang pait nang makaharap ni Ynella ang vocalist ng sikat na banda na tutugtog sa reception ng kasal. Sevastian de Angelov “Torch” Montelibano was a rock star and a sinfully handsome devil. He was her first love, first kiss, first heartache… her one and only love. Dahil sa isang pangyayari sa kanilang nakaraan ay pinaghiwalay sila ng tadhana. Ngayon, muli silang pinagtagpo, hindi para magkaayos kundi para ipamukha kay Ynella ang naging kasalanan niya sa lalaki. Mukha namang bale-wala na kay Sevastian ang lahat. In fact, halatang interesado pa rin ito sa kanya. Pero malinaw ang mensaheng ipinapahatid ng bawat salita at titig nito—he was only in for some fun. Fun. Hindi interesado roon si Ynella. Especially not with Sevastian. Lalo na ngayong maayos na ang buhay niya. At lalo pa ngayong napatunayan niya na hindi pa rin naghihilom ang sugat na dulot ng nakaraan. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Bawat lingon niya ay naroroon si Sevastian, at mukhang determinado itong durugin ang kanyang puso sa ikalawang pagkakataon.


Related Stories