What Happens In Vegas, Stays In Vegas - PHR06076

Ratings :


Date Issue : Oct. 06, 2016
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Tyra
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

Nang magising si Lila, pakiramdam niya ay mabibiyak ang kanyang ulo dahil sa sobrang sakit. Nang subukang tumayo, saka lang niya naramdaman na hindi lang pala ang ulo ang masakit sa kanya kundi ang buong katawan. Pinilit ni Lila na imulat ang mga mata. The first thing she saw was the unfamiliar ceiling. Nang yukuin ang sarili, saka lang niya napansin na makapal na kumot lang ang nakatakip sa kanyang katawan. Pagkatapos, naramdaman niya ang paggalaw ng kung ano sa tabi niya. Unti-unting ibinaling ni Lila ang ulo sa katabi and what she saw immediately made her heart stop beating. Lying beside her was a man. A very naked sleeping man. Ano ba ang nangyari? She got drunk and had a one-night stand with a total stranger? Natawa nang pagak si Lila. She went to Las Vegas for her bridal shower but she ended up being devirginized by a stranger just two weeks before her wedding.


Related Stories