CGSG00001 - St. Catherine University Series 1: Campus Girl Gemme, The Cheerleader New Edition

Ratings :


Date Issue : Feb. 04, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Heart Yngrid
ISBN :
Price : PHP 39.00
  Share by Twitter


About This Book

Maybe love is not just about being with the person you love and owning him. Maybe sometimes it is about letting him go to be with the person he truly loves. Tuwang-tuwa si Gemme nang mabalitaang nag-break sina Owen at Fia. Naisip niyang sa wakas ay magkakaroon na siya ng pag-asa kay Owen, ang lalaking pinapangarap niya. Pero hindi malubos ang saya niya dahil mahal pa rin ni Owen si Fia at determinado itong mapabalik ang ex-girlfriend. May naisip na plano ang mga kaibigan ni Owen para mapabalik dito si Fia. Kailangan ni Owen ng pretend girlfriend para pagselosin si Fia. Nag-apply si Gemme na bagong girlfriend nito. Habang nagpapanggap na girlfriend, plano niyang paibigin si Owen para sa huli ay hindi na nito maisipan pang bumalik kay Fia at maging totohanan ang kanilang relasyon. Pero hindi pala madaling mapaibig si Owen. Mukhang kailangan niya ng dibdibang pang-aakit dito.


Related Stories