CGSG00003 - St. Catherine University Series 3: Campus Girl Jela, The Drama Club Actress New Edition

Ratings :


Date Issue : Feb. 15, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Heart Yngrid
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“You’re the one I’m really meant to be with…” Malaki ang kasalanan ni Jela kay Jacob. Sa takot na gantihan siya, pinagtaguan niya ito. Hanggang sa magkrus uli ang mga landas nila pagkalipas ng ilang taon. Nakakita si Jacob ng alas na puwedeng ipang-blackmail sa kanya kaya naging sunod-sunuran siya sa bawat gusto nito. Mula sa pagiging production assistant, na-demote si Jela sa pagiging errand girl ng demanding pero oozing with sex appeal na binata. Inis na inis siya dahil wala siyang magawa para kontrahin ang gusto nito. Pero aakalain ba niyang isang araw, buong pusong susundin niya ang lahat ng gusto ni Jacob kung ang ibig sabihin niyon ay makakasama niya ito?


Related Stories