SLSG00014 - Skylander Series 14 Batch 2: Dashielle, Wolf's Rain

Ratings :


Date Issue : Mar. 15, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“The first time I saw you, I knew you were the girl I’m going to marry. I just felt we were one.” Dashielle was a grand-slam tennis champion. Nalusutan niya ang lahat ng hirap sa buhay at nakamit ang kanyang pangarap. But she was a total failure where Anthony Allen was concerned. He was the half Apache-half Irish hunk she was in love with. Bigo siya sa pag-ibig kay Anthony dahil kapatid lang ang turing nito sa kanya. “Go ahead and kiss me,” hamon niya minsan. Maybe with that kiss, she might be able to prove a few things: Una, na hindi na siya bata tulad ng tingin ni Anthony sa kanya. Pangalawa, mapapatunayan niya kung kapatid pa rin ang magiging turing nito sa kanya o hindi na. Pangatlo, that finally he would see her in a new light—he would see her as a woman. Magtagumpay kaya siya?


Related Stories