Chained Up - RR00079

Ratings :


Date Issue : Mar. 23, 2017
Publisher : Red Line Media
Author : Kelly Hart
ISBN :
Price : FREE
  Share by Twitter


About This Book

“I like the thought of having my mark on you. It’s a symbol that you already belong to me.” Angel Marquez has a bad habit: she falls in love too easily. At kapag na-in love, ibinibigay niya ang lahat, pati ang kanyang puso’t katawan. Sabik kasi siya sa pagmamahal na hindi niya naranasan mula pa noon. And then she meets Jack Lopez, ang lalaking gumising sa kanyang pagnanasa. Every time they meet, they can’t get their hands off each other. He is bad for her, though. Dahil hindi nito maibibigay ang pagmamahal na inaasam niya. He already loves another, has his heart broken, and has sworn to never love again. Isang temporary affair lang ang kayang ialok ni Jack kay Angel, a physical relationship that would fulfill her innermost desire and fantasies. Pero kaya bang punuan ng pagnanasa ang pagmamahal na hinahanap niya?


Related Stories