18RG00002 - 18 Roses Series 2: Julianna, The Pretending Wife

Ratings :


Date Issue : Mar. 27, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cora Clemente
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Hindi lang ang bahay ko ang ibibigay ko sa iyo, Julianna. It may sound corny but it’s my heart I’m going to give you.” Bukod sa pangarap na en grandeng debut, pangarap din ni Julianna na makatapos ng pag-aaral. At iisa lang ang taong makapagbibigay-katuparan sa mga iyon—si Dereck dela Serna—ang most sought-after bachelor ng Santa Monica. Para namang inadya ng pagkakataon, may problema si Dereck. Kailangan nito ng isang babaeng magpapanggap na asawa nito. Tinanggap ni Julianna ang proposal ni Dereck dahil akala niya ay ganoon lang kadali ang magpanggap na asawa nito. Pero bakit parang ayaw na niyang isauli ang lalaki kay Sandra na siyang tunay na nagmamay-ari dito?


Related Stories