18RG00003 - 18 Roses Series 3: Dominique, The Wild Flower

Ratings :


Date Issue : Mar. 27, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cora Clemente
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Pangalan ko lang ang maibibigay ko sa iyo. Pero mahihirapan kang makuha ang ibang bahagi ng pagkatao ko, Dominique. Lalo na ang puso ko. Because it is not easily taken, my dear.” Dominique Yllusorio—ang unica hija at nag-iisang tagapagmana ng isang banking magnate. She easily got whatever she wanted. At para sa kanya, masarap lang paglaruan sa palad ang mga lalaking nagkakagusto sa kanya. Nakilala niya sa kanyang debut party si Stephen Ricamonte, ang lalaking masyadong seryoso sa buhay. He was cold and distant, but irresistibly attractive. At hindi siya nakaligtas sa magnetic sex appeal ng lalaki. Pero mukhang wala itong balak na pansinin siya. Hindi sanay si Dominique na hindi napapasakanya ang anumang gustuhin. Kaya by hook or by crook, magiging kanya si Stephen. Pero ang hindi niya alam, may balak itong turuan siya ng leksiyon.


Related Stories