BNSG00002 - Bratinella Series 2: Reja New Edition

Ratings :


Date Issue : Apr. 07, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sharmaine Galvez
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Kapag nagmamahal, pati mga kapintasan at kamalian ng minamahal ay tatanggapin ng nagmamahal. “Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin matanggap ang kapalaran nating dalawa? I am going to be your wife. And you, my dear—” Reja smiled at Ycos seductively. “—you will be my husband. The sooner you accept it, the better it would be for both of us.” Hindi makapaniwalang pinagmasdan ni Ycos si Reja. Walang kakurap-kurap ang dalaga habang sinasabi iyon. The brat was really oozing with self-confidence. Siguro alam na alam nito na kung ganda rin lang ang gagawing basehan, lahat ng lalaki ay makikipagpalit sa kanya. Pero hindi niya gusto na ang babae ang nag-aalok ng kasal sa lalaki. Call it “primitive” but he wanted to do it his own way. “I have my own set of standards when it comes to choosing my wife.” Hinagod niya si Reja ng tingin mula ulo hanggang paa. “Sadly, hindi ka nakapasa sa panlasa ko,” dugtong niya.


Related Stories