BLSG00014 - Blush Series 14: Corduroy Betty

Ratings :


Date Issue : Apr. 09, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Know what? Friendship was all that I wanted from you. But we kissed and everything changed.” Betty thought Billy was a jerk because he was in love with Gorgeous Susie. Pero hindi lang pala si Billy ang jerk kundi pati siya nang ma-realize na nagseselos siya dahil in love siya sa lalaki. At nang malaman niyang may binabalak na masama si Susie kay Billy, gumawa siya ng paraan para iligtas ang lalaki. It was a duty she wasn’t too happy about. Posible kasing mabuking ang kanyang pagsintang lihim. Pero nanaig ang concern niya sa kanyang minamahal. So she traded her corduroys with silk and satin, became sweet as honey and refined as sugar and tried to charm Billy off the clutches of his wicked inamorata. Maging effective sana ang diskarte niya…


Related Stories