BNSG00006 - Bratinella Series 6: Cassey New Edition

Ratings :


Date Issue : Apr. 27, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sharmaine Galvez
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Macko, ang sabi mo, siguruhin muna namin ng groom ko ang date ng kasal namin dahil mahirap makipagtransaksiyon kung walang eksaktong date. I’m heeding your advice. Kailan ka available para pakasalan ako?” Ayaw nang maalala ni Cassey ang ginawang paghalik sa isang estrangherong lalaki sa isang bar. Dahil sa lahat ng hinalikan niya, ang lalaking iyon lang ang natatandaan niyang hindi nag-respond. Pero parang may ibang plano ang tadhana dahil nagkrus uli ang mga landas nila ng lalaki. At sa wakas, nalaman din niya ang pangalan nito. “Macko.” Gaya ng dati, guwapo at makisig pa rin ito. Kaya hindi na siguro kasalanan kung halikan uli niya si Macko. Because if truth be told, she found herself wanting to kiss him again… and again… and again…


Related Stories