PHRGR00020 PHR Gothic Romance - The Masked Man

Ratings :


Date Issue : May. 03, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Victoria Amor
ISBN :
Price : PHP 139.00
  Share by Twitter


About This Book

“Sa daan-daang taon ko sa mundo, ngayon ko lang naramdamang masarap mabuhay… ngayong yakap kita.” Bata pa lang si Tin ay taglay na niya ang mga kakaibang kakayahang hindi niya alam kung bakit mayroon siya. Nang mamatay si Lolo Foncio, ang nag-aruga sa kanya nang mamatay ang tunay na lolo niya, ay nangako siyang aalagaan at poprotektahan ang apo nito at best friend niya na si Mina. At ang pag-iwas ng kaibigan niya sa tiyahin nitong mapang-api ang nagdala sa kanila sa isang ancestral house sa Laguna. Unang gabi pa lang nila roon ay napanaginipan na niya ang isang lalaking nakamaskara. Paggising niya, mula sa terrace ay natanaw niyang nasa di-kalayuan ang lalaki sa panaginip niya, tila nagmamasid sa kanya. Pagkatapos niyon ay nagsunod-sunod na ang mga panaginip niya at ang mga pananakot sa kanilang magkaibigan Isa pang misteryosong nilalang ang nakilala niya sa gitna ng gubat—si Devon. Tila isang ligaw na anghel ito na nag-iiwan ng mga talulot ng pulang rosas sa daan na nawawala na lang pagkatapos. Ang akala niya ay curiosity lang ang humahatak sa kanya rito. Ngunit huli na nang malaman niyang inilatag talaga nito ang bitag para madala siya sa mundo nito.


Related Stories