MMDG00005 - Man of My Dreams Series 5: Heartthrob New Edition

Ratings :


Date Issue : May. 05, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cora Clemente
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“I want that woman again… back in my arms… in my life. At ngayong nasa harap ko na siya, hindi ko na siya hahayaang mawala pa sa akin.” Kontento na si Vikki na titigan, kausapin, at halikan ang mga poster ni Alejandre Ruiz—ang current heartthrob; ang pantasya ng mga kolehiyala. Sino ba naman siya para pansinin at mahalin ni Alejandre na pinaliligiran ng mga naggagandahang babae? But never in her wildest dreams na magigising siya sa mapang-angking halik ni Alejandre; na yakap nito ang hubad niyang katawan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nakasilip si Vikki ng maliit na pag-asa sa puso ng binata. But to her dismay, parang hindi naalala ni Alejandre ang nangyari sa kanila. And worse, nagalit pa ito sa kanya nang pagbintangan siyang sinisiraan ang girlfriend na si Joyce—na kung ganda at yaman ang pag-uusapan ay wala siyang kalaban-laban. Naisip ni Vikki, ituturing na lang niyang isang magandang alaala ang gabing naranasang angkinin ni Alejandre. Pero dahil sa isang pangyayari, hiningi ng sitwasyon na magpanggap siyang fiancée nito.


Related Stories