Accidentally In Love - PHR06214

Ratings :


Date Issue : May. 16, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Heart Yngrid
ISBN :
Price : PHP 119.00
  Share by Twitter


About This Book

“We were fated to cross each other’s path.” Sa pagtakas sa masasamang-loob na humahabol sa kanya, nakilala ni Daniella si Vincent. Vincent, on the other hand, was brokenhearted and wanted to escape reality. Naki-hitch si Daniella sa kotse ng lalaki. Naghingahan sila ng problema sa isa’t isa habang bumibiyahe. Walang mag-aakalang sa bangin sila pupuluting dalawa pagkatapos. Mabuti na lang, pareho silang nakaligtas sa aksidente. Pero sa kasamaang-palad ay nagka-amnesia si Vincent. Napagkamalan si Daniella ng pamilya ng lalaki na girlfriend nito. Pikit-mata siyang nagdesisyon na samantalahin ang sitwasyon para may matuluyan habang nagtatago. Nagpanggap siyang girlfriend ni Vincent. Hindi naman niya inakalang magugustuhan pala niya ang pagpapanggap. Unti-unti na siyang nai-in love sa pekeng boyfriend. Pero ang hindi niya alam, may mas malaking sekreto si Vincent…


Related Stories