18RG00009 - 18 Roses Series 9: Isabelle, The Princess In Disguise

Ratings :


Date Issue : Apr. 05, 2022
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cora Clemente
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Alam mo ba kung ano’ng ginagawa kong parusa sa matatabil at pakialamerang katulad mo? Pinatitikom ko ang bibig sa pamamagitan ng halik ko.” Dahil nag-iisang anak, parang isang prinsesa si Isabelle. Pero nagawa niyang iwan iyon dahil sa sobrang sama ng loob sa kanyang ama nang muli itong mag-asawa. Sa mismong gabi ng debut ni Isabelle ay naglayas siya at lakas-loob na pumunta sa Maynila. Hindi niya akalaing malalagay siya sa sitwasyong ni sa hinagap ay hindi niya akalaing mapapasukan. Nag-apply si Isabelle bilang yaya ng isang deaf and mute na bata. Maganda na sana ang trabaho niya dahil siguradong hindi siya agad matatagpuan ng kanyang ama. Pero may malaki siyang problema—si Marius Blanco, ang masungit, galit sa mundo, at malatigreng stepfather ng inaalagaan niya. Lalo pang nagalit sa kanya si Marius nang matuklasan nitong nagpapanggap lang siya.


Related Stories