LASG00006 - Los Allegros Series 6: Because... I Love You New Edition

Ratings :


Date Issue : Sep. 05, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Margarita Nuestro
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Pag-isipan mo ang proposal ko. Make it fast at baka magbago pa ang isip ko.” Ilang beses nang muntik mapahamak si Kashmir Alicante sa kamay ng mga mapagsamantalang lalaki mula nang tumakas siya na maikasal sa isang Allegro. Kaya hanggang maaari ay umiiwas siya sa mga kabaro ni Adan. Pero ano itong biro ng tadhana? Sa oras ng kagipitan ay isa na namang Allegro ang nakilala niya sa katauhan ni Warren. Determinado ang lalaki na mapasakamay siya nito. Makaligtas pa kaya si Kashmir sa pagkakataong iyon?


Related Stories