4TSG00001 - The 4 Titans Book One: Trace, The Reckless Dragon

Ratings :


Date Issue : Sep. 11, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cora Clemente
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

Si Trace Madrigal III ang pinakamatalino sa grupo ng Four Titans. Pero matinik din siya sa opposite sex. Kapag ginusto niya ang babae, kailangang makuha niya ito sa loob ng isang linggo. Pero parang bagong modelo ng kotse lang ang tingin ni Trace sa mga babae. Kapag nakuha na ang mga ito, itatabi na niya at maghahanap ng bago. Sa paglalarong iyon ni Trace ay may babae siyang nasaktan nang hindi sinasadya—si Leida. Pero hindi ito katulad ng ibang babaeng umiiyak lang sa isang tabi pagkatapos paglaruan. Si Leida ang sumubok sa kanyang kapangyarihan.


Related Stories