Writer's Block 4; Roses Are Red... Violets Are Blue - WBS00004

Ratings :


Date Issue : Sep. 21, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 99.00
  Share by Twitter


About This Book

“Crush kita nang slight. `Yong puwedeng bukas, hindi na kita crush. Kaya samantalahin mo na. Panggigilan mo na ako.” Kung isa kang romance novelist at nangyari sa iyo ang isang gasgas na gasgas na plot: pinasok ng guwapong estranghero ang bahay na pinagbabakasyunan mo, ano ang gagawin mo? Kikiligin, gaya ng mga bida sa pinagsususulat mo? HINDE! Ano ka, shunga? Babatuhin mo ng lata ng fruit cocktail sa ulo? Well, that was what I did. I’M J.C. PRESLEY, I daydream for a living. The handsome stranger in my house, he’s COOPER MACKEY, half American-half psycho. Ipinosas niya ako sa balustre ng hagdan, ano ang iisipin ko? Soul mate ko siya?! `Course not! At gusto niyang sa tabi ko pa matulog.


Related Stories