PHR04156 - Sorry Kung Mahal Kita

Ratings :


Date Issue : Sep. 29, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Camilla
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Ngayong sinabi mong mahal mo ako, sa tingin mo ba ay magagawa ko pang umalis? Kung aalis ako, isasama kita—hanggang sa dulo ng mundo.” Hindi inasahan ni Renata na sa pagtulong niya sa isang matandang nawalan ng malay sa harap niya ay magbabago ang takbo ng mundo niya. Inampon siya ng matanda at dinala sa bahay nito sa probinsiya. Doon ay nakilala niya si Jotham, na noong una ay masungit pero kalaunan ay naging sweet sa kanya. Hindi niya naiwasang mahulog ang loob dito. Pero alam niyang bawal iyon. Kahit nararamdaman niyang tila espesyal din ang turing nito sa kanya, ayaw niyang umasa. Literal na langit at lupa ang agwat ng mga buhay nila. At nariyan pa ang ina nito na sinigurong hindi mauugnay sa tulad niya si Jotham…


Related Stories