Possessive Series Book 6; Dark Montero - RR00087

Ratings :


Date Issue : Nov. 20, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 179.00
  Share by Twitter


About This Book

"It would be my greatest pleasure to sit back and let my heart fall for you even more." Plus-size. Voluptuous. Ugly fat duckling. Iyon ang mga salitang ikinakabit ni Anniza sa sarili. Bumulusok kasi paibaba ang kanyang self-confidence dahil nahuli niya ang kanyang fiance na may ibang kasama sa kama. They called the wedding off and she ended up heartbroken. At habang sinusubukang mag-move on ni Anniza, nakilala niya ang isang Dark Montero na nagdala sa kanya sa ibang mundo. Ipinaramdam sa kanya ni Dark na hindi mahalaga kung plus-size man siya. His every touch made her feel like she was the most beautiful woman in the world. His kisses made her feel that she was the sexiest woman alive... Pero paano niya aalisin ang takot para kay Dark nang malaman niyang ang knight in shining armor niya isa palang monstrous prince?


Related Stories