PHR03931 - Salazar Brothers: Lope, The Long-lost Brother

Ratings :


Date Issue : Nov. 22, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko. Dahil nararamdaman ko na mahal mo ako. Tama ako, hindi ba?” Isang gabing nalasing si Chloe ay ibinigay niya ang kanyang sarili sa isang lalaking halos estranghero sa kanya—kay Lope Salazar. Hindi niya sukat-akalain na magbubunga ang pagkakamali niyang iyon. At wala siyang nagawa nang sabihan ng mga magulang niya si Lope na kailangang pakasalan siya nito. Ang marangyang buhay niya ay biglang naging simple. She turned into a farmer’s wife because Lope was a farmer. Isang sakripisyo iyon na unti-unti niyang natanggap nang matagpuan niya ang sariling gustong maging mabuting asawa rito. She fell for him. Ngunit sapat ba ang pagmamahal niya para mabuo sila bilang pamilya kung napilitan lang itong pakasalan siya?


Related Stories