PHR03945 - Salazar Brothers: Alexander, The Untamed Husband

Ratings :


Date Issue : Nov. 22, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“I love you more than I have ever loved anyone. I can't wait to spend forever with you and it would probably seem too short.” Sinusunod ni Barbara ang lahat ng gusto ng mama niya. At sa lahat ng iyon, iisa lang ang sinunod niya nang bukal sa kanyang puso—ang pagpayag niyang makasal kay Alexander. Mahal niya ito at para sa kanya ay ito ang perpektong lalaki. Ngunit marahil, dapat ay naisip din niyang walang perpekto sa mundo. She learned the hard way that Alexander married her for revenge. Naghiwalay sila dahil doon. Pagkaraan ng pitong taon, napilitan silang magpanggap na masaya ang pagsasama nila. Inilagay niya sa isip na isa lamang iyong pabor, na hindi siya dapat maapektuhan ng presensiya nito, lalo at hindi naging maganda ang paghihiwalay nila noon. But Alexander was seducing her, making her fall for him again. Hahayaan na naman ba niya ang sariling mahulog dito?


Related Stories