PHR04134 - Sweet Sacrifice

Ratings :


Date Issue : Nov. 23, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sonia Francesca
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“I’ll be yours, if you’ll be mine.” Lauren had been secretly in love with her handsome boss Uruha. Pero tila imposibleng mapansin siya nito dahil miyembro ito ng pinakasikat na banda sa Japan. Fate decided to end her misery when her family in the Philippines asked her to come home. Laking dismaya niya nang payagan naman siyang umalis ng boss niya. Tahimik at maayos ang takbo ng buhay niya sa Pilipinas nang biglang sumulpot doon si Uruha at ginulo iyon. He said he wanted her back. Ang dating sa kanya niyon ay gusto nitong maging parte na siya ng buhay nito bilang girlfriend nito. Kaya ganoon na lang ang tuwa niya nang bigyan siya nito ng couple’s ring bilang simbolo ng pagmamahal nito sa kanya. Ang akala niya ay wala nang makakahadlang sa pagmamahalan nila. Ngunit nalaman niyang ipinagkasundo na pala itong ipakasal ng mga magulang nito sa ibang babae…


Related Stories