PHR04252 - Traje de Boda Trilogy 3: Nora

Ratings :


Date Issue : Dec. 01, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

“I can’t love moderately. There’s no way to love moderately. If there is, I doubt if it’s called ‘loving.’ This is how I love… I can only love generously.” May sumibol na pagmamahal sa puso ni Nora para kay Emilio, ang lalaking itinakdang pakasalan ng kanyang kapatid na si Natasha. Pinigil niya ang kanyang damdamin at nakontento na sa isipin na pagkatapos ng kasal ng mga ito ay hindi na niya makakasalamuha pa ang dalawa. Nakabukod ang kanyang buhay sa hacienda mula sa glamorosang mundo ng kapatid niya. Ngunit isang linggo bago ang kasal ay hindi na mahanap ang kanyang kapatid at kailangan niyang palitan ito bilang bride ni Emilio. May kinabukasan bang naghihintay para sa kanila ni Emilio? Higit sa lahat, magkakaroon ba ng tugon ang damdamin niya para dito?


Related Stories