He's Into Her Season 2 Book 15 - LIB00396

Ratings :


Date Issue : Dec. 21, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Maxinejiji
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Mahal na talaga kita at mas minamahal pa kita nang higit sa inaasahan ko.” Sobra nang nasasaktan si Maxpein sa mga ikinikilos ni Deib, lalo pa nang gamitin nito si Kim para pagselosin siya. At halos mawalan na siya ng pag-asa na maaari pang maibalik ang dating pakikitungo ni Deib. Pero nang may magpakilala sa kanya na isang lalaki sa canteen ng BIS habang nagme-merienda sila, nagpakita si Deib ng sobrang pagseselos. Na nadagdagan pa nang malaman na makakasama niya si Randall sa isang billiard tournament sa Manila. Doon ay tuluyan nang nag-walkout si Deib at umuwi sa bahay kahit hindi pa tapos ang klase. At isa lang ang naisip na paraan ni Maxpein para maging maayos na ang lahat…


Related Stories