He's Into Her Season 2 Book 14 - LIB00395

Ratings :


Date Issue : Dec. 21, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Maxinejiji
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Don’t worry, you will have every kind of kiss in every kind of way in every possible place when we are together.” Hindi malinaw kay Maxpein kung bakit bigla na lang nakipag-break sa kanya si Deib. Kahit na may hinala siya na dahil iyon sa pag-uusap nila ni Randal, hindi pa rin siya naniniwalang sapat na iyon para bale-walain nang ganoon lang ni Deib ang kanilang pinagsamahan. Ayaw niya ring tanggapin sa sarili na hanggang doon na lang ang relasyon nila, kung kailan mahal na mahal na niya ang lalaki. Kaya nagawa ni Maxpein ang mga bagay na hindi niya dati ginagawa para lang suyuin si Deib, kahit pa patuloy ang pagmamatigas nito. Pero isang pangyayari sa birthday party ni Deib ang nagpasuko kay Maxpein—ang makita ang pakikipaghalikan nito kay Kim…


Related Stories