He's Into Her Season 2 Book 7 - LIB00388

Ratings :


Date Issue : Dec. 21, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Maxinejiji
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Gusto kong alamin ang lahat ng makapagpapasaya sa `yo at maibigay sa `yo ang lahat ng bagay na imposible… because I want to make your fairytales come true.” She really cares for me… Iyon ang naisip ni Deib sa mga ikinikilos ni Maxpein lalo na ngayong injured siya. Ang babae kasi ang madalas umaalalay sa kanya tuwing nahihirapan siya. At masarap iyon sa pakiramdam. Sana nga hanggang sa pagbalik nina Deib sa Laguna ay ganoon pa rin sila ni Maxpein. Ngayon pang na-realize na niyang hindi lang basta pagkagusto ang nararamdaman niya kundi mahal na niya ang babae. Oo, mahal na nga ni Deib si Maxpein. Sorry at hindi niya napigilan…


Related Stories