GCSG00003 - The Gonzalez-Carredano Saga 3: Island Interlude New Edition

Ratings :


Date Issue : Dec. 22, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Fiorella
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Tuturuan kitang humalik sa lupa, JC…” Julianne Christine Gonzalez was a lovely socialite designer. She was all beauty and brains pero pagdating sa pag-ibig ay nag-iiba ang tingin niya sa mundo. She fell in love with the wrong man, sa isang malapit nang ikasal—kay Dave, a handsome basketball player. Ipinangako ni Dave na tuturuan niya ng leksiyon ang matayog at sosyalerang dalaga nang matuklasang may kinalaman ito sa hindi pagkatuloy ng kasal nila ng kanyang girlfriend. Kinidnap niya si JC at itinago sa Indigo Island sa loob ng tatlong buwan. It was a romantic island interlude. Kaya naman parang lalong nahumaling si JC sa binata? At natutuhan na kaya siyang mahalin ni Dave matapos niyang ipagkaloob ang sarili rito nang buong puso?


Related Stories