The Ten-Year Gap - LIB00324

Ratings :


Date Issue : Jan. 19, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Owwsic
ISBN :
Price : PHP 69.75
  Share by Twitter


About This Book

“…Snow reminds me of you. Cold yet beautiful.” Minsan ko nang ibinigay ang tiwala at pagmamahal ko sa isang tao. Pero ano ang nangyari? Ginamit at sinaktan lang ako. Since that day, I vowed to never trust anyone again. I vowed to never let anyone have the chance to hurt me again. Until Paulo came. Sa kabila ng lahat ng pagtataboy at pagpapahirap ko sa kanya, he stayed. Paunti-unti, tinunaw niya ang yelong matagal nang bumalot sa aking puso. Just like how the sun brings warmth after the long winter. And just like that, I broke the promise I made to myself. Minahal ko si Paulo. At minahal din niya ako. Mali man sa paningin ng iba, handa kaming patunayan ang aming pagmamahalan. Magsasama kaming dalawa, tutuparin ang mga pangako sa isa’t isa at bubuo ng masayang pamilya. Everything was already planned out. Pero bakit kung kailan masaya na ako, saka naman naging iba ang plano ng tadhana? I am Angeline Cruzette Sy. This is the story of my and Paulo’s love…


Related Stories