PHR03977 - Sunlight Trilogy 1: Mons

Ratings :


Date Issue : Jan. 21, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sheena Rose
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Totoong hindi ko maibibigay ang mga perlas at diyamante sa `yo, pero hindi naman kita gugutumin. Higit sa lahat, bubusugin kita sa pagmamahal ko.” Nakilala ni Wie ang makisig na agriculturist na si Mons nang makitira ito sa bahay ng kanyang ama sa San Vicente. Pero kahit anong kisig nito ay asar siya rito dahil bine-brainwash nito ang tatay niya. Dahil dito, hindi niya makumbinsi ang tatay niya na sumama sa kanya sa Manila. Buong-buo ang tiwala ng tatay niya kay Mons. Ang tingin nito sa lalaki ay bayani na magsasalba ng San Vicente sa kahirapan, despues, busilak na busilak ang kalooban nito. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para magalit ang tatay niya rito. Nakaisip siya ng paraan: aakitin niya si Mons. Pero nang isinasagawa na niya ang plano niya, may napansin siya rito. Diyata’t inaakit din siya nito? At mukhang nagtatagumpay na ito dahil naakit nga siya rito. Pero hindi siya patatalo; lalong inakit niya ito. Hindi siya sigurado pero parang nag-e-enjoy siya sa ginagawa nila ni Mons. She couldn’t tell who was tempting who. But whoever it was, she loved their game.


Related Stories