PHR04909 - More Than A Fairytale: The Swindler And The Beast

Ratings :


Date Issue : Jan. 29, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Maricar Dizon
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

“Mahal kita, alam mo ba iyon? Ikaw kaya, kailan mo ako mamahalin?” Napadpad si Belle at ang mga kapatid niya sa San Bartolome nang tumakas sila mula sa mga taong naloko nila sa Maynila. Gusto na niyang magbago sila subalit nasundot ang kuryosidad ng mga ate niya sa sekreto ng malaking bahay sa isang bahagi ng bayang iyon. Naatasan siya ng mga itong pasukin at alamin kung totoo ang mga sabi-sabing kumakalat sa bayang iyon tungkol sa lalaking nakatira doon. Isang galit na lalaki ang sumalubong sa kanya roon dahil nahuli siya nitong pumipitas ng rosas sa hardin nito. Upang huwag siyang ipapulis ni Kieran—ang lalaking may-ari ng bahay—ay kinailangan niyang manatili sa bahay nito upang maging tagalinis. Habang naroon siya ay unti-unti niyang nakilala ito at ang katotohanan kung bakit palagi itong galit at ayaw makisalamuha sa ibang tao. At sa kabila ng mga kapintasan at madilim na nakaraan nito, natagpuan niya ang sariling umiibig dito at ganoon din ito sa kanya. Subalit alam niyang walang kahahantungan iyon. Kapag nalaman nito kung ano ang tunay na intensiyon niya sa paglapit dito at kung ano ang tunay niyang pagkatao… huwag na siyang umasa sa isang happy ending.


Related Stories