GCSG00007 - The Gonzalez-Carredano Saga 7: Love Takes Time New Edition

Ratings :


Date Issue : Jan. 30, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Fiorella
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

Si Maverick Carredano ang isa sa mga susi sa kayamanan ng mga Gonzalez at Carredano. She was the youngest in the family and had grown up to be the classic example of a spoiled-rotten rich brat. Maverick could bring sunshine into anyone’s life as sure as she could give anyone a raking taste of hell. Walang panahon si Jake para sa isang sakit ng ulong tulad ni Maverick. Marami na siyang problema sa unibersidad para dagdagan pa ng isang disiotso anyos na heredera. So what if it felt good to kiss her soft, sweet lips? Jake didn’t care if the sparks between them had already began to fly wild and free…


Related Stories