PHR04281 - Travis In Love

Ratings :


Date Issue : Feb. 15, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

“Ano ang mahirap intindihin? Babae kang nagmamahal, lalaki ako na nagmamahal. Babae at lalaki tayo na nagmamahalan.” Nelsie was at the wrong place at the wrong time. Pero ang “wrong” ay naging “right” dahil nakita niya ang pagkakataon na iyon bilang blessing in disguise. “Kung papayag ka, aalagaan kita habang-buhay, Nelsie. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo, pati ng pamilya mo. Sana, hayaan mo akong makabawi sa kasalanan ko sa iyo,” sabi ni Travis O’Neil, ang sikat na basketbolista na hinahangaan ng masa at siya ring lalaking may malaking atraso sa kanya. Pumayag siya at tinanggap ang tulong na ibinigay nito. Sa pamamagitan ng lalaki, makapagpapatuloy siya ng pag-aaral at maiaahon ang pamilya sa hirap. Walang mawawala sa kanya, hindi ba? Iyon ang akala ni Nelsie. Dahil nang makilala niya nang lubusan si Travis, nataranta ang buo niyang sistema. Dahil sa sandaling panahon, may natuklasan siyang nawawala sa kanya. Ang kanyang puso.


Related Stories