The Grim Reaper - PPS00097

Ratings :


Date Issue : Feb. 27, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Heart Yngrid
ISBN :
Price : PHP 139.00
  Share by Twitter


About This Book

“Lagi mo lang iisipin na mahal kita at habang-buhay kitang mamahalin kahit dumating ang araw na hindi na tumitibok ang puso ko.” Si Azrael ay isang angel of death na may matinding curiosity sa komplikadong buhay at iba’t ibang emosyon ng mga tao. Mga komplikasyon at emosyong alam niyang kailanman ay hindi mararanasan o mararamdaman ng mga anghel na tulad niya. Pero isang araw ay nakilala niya si Ava—isang babaeng may napakakomplikadong buhay na nagresulta sa pagkalugmok nito sa depresyon. Pinigilan ito ni Azrael sa pagtatangkang wakasan ang sariling buhay kahit hindi niya iyon trabaho. “An angel of death who saves lives?” sarkastikong tanong ni Ava. Sino nga ba ang maniniwala na ang isang Grim Reaper na tulad niya ay mananagip ng buhay ng isang mortal? Gaya ng hindi rin mapaniwalaan ni Azrael ang mga pambihirang pagbabagong unti-unting nagaganap sa kanya simula nang makilala si Ava.


Related Stories