School Trip 1 - LIB00424

Ratings :


Date Issue : Feb. 27, 2018
Publisher : LIB Creatives
Author : Soju
ISBN :
Price : PHP 99.00
  Share by Twitter


About This Book

“Sasama ka ba?” Impiyerno ang naranasan ni Olivia nang mag-transfer siya sa Wellington High School dahil sa pambu-bully sa kanya ng grupo ng kaklase niyang si Bridgette. Pambu-bully na nagresulta para tapusin ni Olivia ang sariling buhay. Pero bago siya mamatay, isinumpa niyang babalikan ang lahat ng taong nagtulak sa kanya na gawin iyon. Sa pagkawala ni Olivia, doon naman nag-umpisa ang impiyernong buhay ng grupo nina Bridgette. Ang inaakala nilang simpleng field trip lang ay nauwi sa madugong paghihiganti ni Olivia. Pero si Olivia nga lang ba ang kumikilos para sa kanyang paghihiganti o may iba pang taong kumikilos para sa kanya?


Related Stories