Ygnacia Escondido (The Lost Myth) Book 3; Beastmaster - PHRGR095

Ratings :


Date Issue : Mar. 14, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cranberry Laurel
ISBN :
Price : PHP 99.00
  Share by Twitter


About This Book

“This is the best heartbeat I’ve ever heard. It’s different. It beats like crazy every time you look at me and I love it.” Desidido si Therese na makilala ang iniidolo niyang pintor na si R.E. But she met his nephew instead. Si Russel. Guwapo. Misteryoso. And every time their gazes met, she felt weird but at the same time, giddy. Para siyang hinihipnotismo ng kakaibang mga mata ng lalaki. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang lihim nito. Si Russel at si R.E. ay iisa. At hindi lang iyon ang misteryong nakabalot sa pagkatao nito…


Related Stories