PHRGR096 - Hot Fangs 5; Vintage Romance

Ratings :


Date Issue : Apr. 25, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Venus Franz
ISBN :
Price : PHP 150.00
  Share by Twitter


About This Book

“I came back. Because I realized that I can’t be anywhere but where you are.” Grey Montereal was Hiedy’s Mr. Right and Mr. Perfect Husband. Pero sa kasamaang-palad ay tinapos ng tadhana ang kaligayahan ni Hiedy nang maaksidente sila at mamatay si Grey. Sa loob ng walong taong lumipas ay hindi nawala sa puso ni Hiedy ang lalaking pinakamamahal. Marami ang nagsasabing panahon na para palayain niya ang sarili sa nakaraan at sa mga alaala ni Grey. Pero paano siya makaka-move on kung may nakita siyang isang lalaki na kamukhang-kamukha ng namayapang asawa? But his name was Anasztaz Durandi. Nang magkaharap na sila at magkasama nang ilang beses ay may na-realize si Hiedy. That Anasztaz wasn’t her Grey at all. Iisa nga ang mukhang taglay ng dalawa pero magkaibang-magkaiba naman ang ugali. Ang higit na nakakaloka sa lahat, si Anasztaz Durandi ay hindi isang ordinaryong tao dahil may dugo ito ng isang kalahating-anghel at kalahating-bampira! “I came back. Because I realized that I can’t be anywhere but where you are.” Grey Montereal was Hiedy’s Mr. Right and Mr. Perfect Husband. Pero sa kasamaang-palad ay tinapos ng tadhana ang kaligayahan ni Hiedy nang maaksidente sila at mamatay si Grey. Sa loob ng walong taong lumipas ay hindi nawala sa puso ni Hiedy ang lalaking pinakamamahal. Marami ang nagsasabing panahon na para palayain niya ang sarili sa nakaraan at sa mga alaala ni Grey. Pero paano siya makaka-move on kung may nakita siyang isang lalaki na kamukhang-kamukha ng namayapang asawa? But his name was Anasztaz Durandi. Nang magkaharap na sila at magkasama nang ilang beses ay may na-realize si Hiedy. That Anasztaz wasn’t her Grey at all. Iisa nga ang mukhang taglay ng dalawa pero magkaibang-magkaiba naman ang ugali. Ang higit na nakakaloka sa lahat, si Anasztaz Durandi ay hindi isang ordinaryong tao dahil may dugo ito ng isang kalahating-anghel at kalahating-bampira!


Related Stories