PHRG02269 - El Paraiso (Araw Gabi) (New Edition)

Ratings :


Date Issue : May. 08, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 120.00
  Share by Twitter


About This Book

Sabi nga nila, kapag totoong mahal mo ang isang tao ay napakahirap bigkasin ang mga katagang “mahal kita” kaysa sa yaong hindi naman totoong nagmamahal na kay daling manulas sa bibig ang “I love you.” Nang mamatay ang mga magulang ni Michelle ay natuklasan niyang hindi niya ama ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan. Natuklasan din niya mula sa taguan ng kanyang ina ang sulat na nagtuturo sa kanya sa isang lugar na hindi man lang niya narinig sa buong buhay niya. While traveling to El Paraiso, she was bewildered by strangers who mistook her for somebody else. Most especially an arrogant, handsome stranger who unnerved her. Natuklasan ni Michelle na ang El Paraiso ay akmang pangalan para sa bayang iyon. The small town was picture-perfect. Muli silang nagkita ng aroganteng lalaki na siyang may-ari ng hotel na tinutuluyan niya. Adrian Olivar was always there in every turn. Subalit paraiso nga ba ang lugar na pinuntahan niya? Paano kung unti-unti niyang natutuklasan na maraming lihim na itinatago ang maliit na bayang iyon?


Related Stories